Gizlilik ve Güvenlik


Gizlilik Politikası

www.esasmedia.com sitesinin ("ESASMEDİA ÜYELİK SİSTEMİ") tüm hakları ESAS ORGANİZASYON TURİZM TİCARET VE LTD ŞTİ (ESASMEDİA)’ne aittir. İşbu ESASMEDİA’nın sahibi olduğu ve hâlihazırda içeriğinde www.esasmedia.com platformunun ve ileride eklenecek sair platformların yer aldığı sistemi içermektedir. SÖZCÜ Üyelik Sistemi işbu Gizlilik Politikası ile tüm kullanıcılarına SÖZCÜ Üyelik Sistemi içerisindeki platformlarda toplanan kişisel bilgilerin kullanımı ve ifşası hakkında bilgilendirmektedir.

ESASMEDİA ÜYELİK SİSTEMİ, Kullanıcı/Kullanıcıların ESASMEDİA içerisindeki platformlardaki internet sitelerinin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda ESASMEDİA gizlilik prensiplerinde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. ESASMEDİA kullanıcıların gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların kaygılarını saygıyla karşılamaktadır. Bu doğrultuda “Gizlilik Politikası” kullanıcıların gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak için tasarlamış olup, kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacaktır.  Buna ilaveten kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyeti koruma standartlarına uyulacaktır. İnternet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle internet üzerinde kişisel bilgilerini iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını hakları ESAS ORGANİZASYON TURİZM TİCARET VE LTD ŞTİ (ESASMEDİA ÜYELİK SİSTEMİ) olarak tavsiye ediyoruz.

İşbu Gizlilik Politikasında kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soy isim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir. ESASMEDİA ÜYELİK SİSTEMİ kullanıcıların kendisine ESASMEDİA ÜYELİK SİSTEMİ içerisindeki platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. ESASMEDİA ÜYELİK SİSTEMİ, bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından paylaşılan kişisel bilgilerin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacağını belirtmektedir. ESASMEDİA ÜYELİK SİSTEMİ olarak ESAS ORGANİZASYON TURİZM TİCARET VE LTD ŞTİ’ye ait internet siteleri tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletilerini kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise https://uyelik.esasmedia.com linkini tıklayıp listeden çıkmaları gerekmektedir. ESASMEDİA ÜYELİK SİSTEMİ işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde üyeler https://uyelik.esasmedia.com sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile ESAS MEDİA ÜYELİK SİSTEMİ ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

Yayınlar göndermek,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,

ESASMEDİA ÜYELİK SİSTEMİ veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,

Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,

Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla

Şu kadar ki, ESASMEDİA, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve ESASMEDİA içerisindeki platformlara ait internet sitelerinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, ESASMEDİA ÜYELİK SİSTEMİ, gerektiğinde Kullanıcı/Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

ESASMEDİA Üyelik Sistemi, ESASMEDİA Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesi(leri) dahilinde başka sitelere link verebilir ve/veya başka siteler üzerinden ESASMEDİA Üyelik Sistemi'ne bağlantı kurma imkanı tanıyabilir. ESASMEDİA Üyelik Sistemi, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantı kurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

ESASMEDİA Üyelik Sistemi, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

ESASMEDİA Üyelik Sistemi, kullanıcılar ve kullanıcıların ESASMEDİA Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye/Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, ESASMEDİA Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ESASMEDİA Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini)hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

ESASMEDİA Üyelik Sistemi, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. ESASMEDİA Üyelik Sistemi ‘nin değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri ESASMEDİA Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazaır. ESASMEDİA Üyelik Sistemi yenilenen gizlilik politikası konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıları uyaramayabilir. Ancak bu durumda gizlilik politikasının söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali ESASMEDİA Üyelik Sistemi içerisindeki platformalara ait internet sitelerine yüklenecektir. İşbu sebeple ESASMEDİA Üyelik Sistemi güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireysel ve kurumsal kullanıcıların sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcıların yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, işbu Gizlilik Politikası?nı her kullanım öncesi kontrol etmelerini ESASMEDİA Üyelik Sistemi Sistemi olarak önermektedir.

ESASMEDİA Üyelik Sistemi 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveyn çocuğunun ESASMEDİA Üyelik Sistemi’ne kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri ESASMEDİA ile ESASMEDİA Üyelik Sistemi üzerinden paylaşabilir. ESASMEDİA Üyelik Sistemi bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının ESASMEDİA Üyelik Sistemi ile kişisel bilgi paylaştığı fark edilir ise; bu bilgileri ESASMEDİA Üyelik Sistemi’nden silecektir.

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar ESASMEDİA Üyelik Sistemi’ni kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, ESASMEDİA Üyelik Sistemi, ESASMEDİA içerisindeki platformlara ait internet siteleri tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcıların özgür iradeleri ile ESASMEDİA Üyelik Sistemi’ne sağlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar bu kişisel bilgileri ESASMEDİA Üyelik Sistemi’ne verip vermemekte serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu ESASMEDİA Üyelik Sistemi ve içerisindeki platformlara ait internet sitelerinde kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini ESASMEDİA Üyelik Sistemi önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda ESASMEDİA Üyelik Sistemi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle ESASMEDİA Üyelik Sistemi’nin, ESASMEDİA ve içerisinde yer alan platformlara ait internet sitelerinin bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya aittir. ESASMEDİA Üyelik Sistemi bireysel ve kurumsal kullanıcıların vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde bireysel ve kurumsal kullanıcıların ESASMEDİA Üyelik Sistemi ile " https://uyelik.esasmedia.com " e-mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir.

" https://uyelik.esasmedia.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı ESAS ORGANİZASYON TURİZM TİCARET ve LTD.ŞTİ’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.